Doxing wordt strafbaar

blank

Wat is doxing?

Bij doxing gaat het vaak om het vergaren van persoonsgegevens via openbare bronnen. Zoals sociale media of websites en/of registers waar gegevens vrij toegankelijk zijn, bijvoorbeeld bij de Kamer van Koophandel. Zodra de persoonsgegevens zijn verzameld, gebruikt de verzamelaar de gegevens om de persoon of personen in kwestie te intimideren.

Strafmaat

Op 11 juli 2023 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen om doxing strafbaar te stellen. Naar verwachting treedt deze wet per 1 januari 2024 in werking.

Op doxing staat dan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar of een geldboete van maximaal € 22.500,-. Er is sprake van een verhoging van de maximale gevangenisstraf met een derde als doxing plaatsvindt bij mensen met een bepaald beroep. Zoals politici, wetenschappers, advocaten, rechters, burgemeesters, journalisten en politieagenten.

Wat is er dan precies strafbaar?

Het delen van persoonsgegevens met de bedoeling om daarmee iemand angst aan te (laten) jagen, ernstige overlast te (laten) veroorzaken of ernstig te (laten) hinderen in de uitoefening van ambt of beroep. Het zal bij de strafbaarstelling dus vooral gaan om de ernstige gevallen. Dit betekent dat er een drempel aanwezig is en niet ieder geval van doxing bestraft kan worden.

Een voorbeeld van zo’n ernstig geval is de door Willem Engel van Viruswaarheid gedane online plaatsing van de adresgegevens van minister Kaag. Een ander voorbeeld zijn de ‘Vizier op Links’-stickers die werden aangebracht op voordeuren van belangrijke linkse personen die op Twitter actief waren, zoals opiniemakers, activisten en politici. Met als doel hen zo een gemakkelijk doelwit te maken voor tegenstanders van de linkse beweging.

Waarom is strafbaarstelling van doxing nodig?

Als mensen zich onveilig voelen en daar strafrechtelijk niks tegen kunnen beginnen, dan blijft de dader ongestraft. Het strafbaar stellen van doxing is een stap in de goede richting die ervoor moet zorgen dat mensen zich veiliger voelen bij het uitoefenen van hun ambt of beroep.

Advies

Heb jij vragen over doxing of wil je bijvoorbeeld advies over hoe je een geval van doxing het beste kunt aanpakken? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd wat Privacycoaches
voor jou kan doen?

blank

Start typing and press Enter to search