Doxing is strafbaar (sinds 1 januari 2024)

blank

Wat is doxing?

In een eerder blog hebben we het gehad over ‘doxing’: het vergaren of verspreiden van persoonsgegevens van een ander, met het doel om die ander te intimideren. Denk hierbij aan adresgegevens, contactgegevens of andere gevoelige privé-informatie die vaak via openbare bronnen zoals sociale media, websites en/of registers worden verzameld.

Doxing is nu strafbaar

Sinds 1 januari 2024 is doxing wettelijk verboden. Door doxing strafbaar te maken, is een grote stap voorwaarts gezet. Eerder kon namelijk nauwelijks tegen doxing worden opgetreden. Aangifte was alleen mogelijk als er ook sprake was van een ander strafbaar feit zoals smaad, belediging, bedreiging of opruiing.

Nu kunnen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) direct een opsporingsonderzoek starten wanneer er aangifte wordt gedaan van doxing. Daarnaast maakt de wet het gemakkelijker voor online platforms om te beoordelen of persoonsgegevens verwijderd moeten worden. Ook kunnen slachtoffers gerichter hulp krijgen bij het verwijderen van gegevens, bijvoorbeeld via een bevel van de officier van justitie.

Geldboete, werkstraf of gevangenisstraf

De kwade bedoeling van de dader is bepalend voor de strafbaarheid. Er moet sprake zijn van opzet bij de dader met de bedoeling om iemand angst aan te (laten) jagen, ernstige overlast te (laten) veroorzaken of ernstig te (laten) hinderen in de uitoefening van ambt of beroep.

Voor het bepalen van de strafeis maakt het OM gebruik van de ‘Richtlijn voor strafvordering doxing’. De straffen variëren van geldboetes en werkstraffen voor first offenders, tot gevangenisstraffen voor recidivisten.

Op doxing staat een gevangenisstraf die kan oplopen tot 2 jaar. Deze straf kan worden verhoogd met een derde wanneer doxing is gericht op personen met een specifiek beroep. Denk aan politici, wetenschappers, advocaten, rechters, burgemeesters, journalisten en politieagenten. De maximale geldboete is € 22.500,-. Bij de strafbaarheid wordt rekening gehouden met het aantal slachtoffers en de gevolgen.

Doel van de wetgeving

 Doxing is persoonlijk van aard en kan een grote impact hebben op het privéleven van het slachtoffer en zijn of haar omgeving. Iedereen kan slachtoffer worden. Het doel van de wet is een betere bescherming van personen en hun persoonsgegevens.

Ook draagt de wet eraan bij dat mensen met een publieke functie hun werk zonder belemmeringen of intimidatie kunnen uitvoeren. Nu daders van doxing kunnen worden gestraft, is een belangrijke stap gezet om de (digitale) veiligheid en privacy van individuen beter te waarborgen.

Advies over doxing nodig?

Heb jij vragen over doxing of wil je bijvoorbeeld advies over hoe je een geval van doxing het beste kunt aanpakken? Neem dan contact met ons op.

Benieuwd wat Privacycoaches
voor jou kan doen?

blank

Start typing and press Enter to search