Online Cursus – Introductie in Privacy

299

Privacy staat steeds meer in de maatschappelijke belangstelling. Een foutje is zo gemaakt, maar kan grote gevolgen hebben. Denk aan boetes, maar wellicht wel belangrijker: reputatieschade. Aan de andere kant vragen klanten steeds vaker naar een ‘privacy-proof leverancier’.  

In deze introductie training leer je de basis van privacy. Wat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens en wat niet? Wat zijn de spelers in het privacy-domein (verwerker, betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke)? En wat zijn de algemene privacybeginselen? Ook vragen als: ‘ben ik verplicht een Functionaris Gegevensbescherming te hebben?’ komen aan bod. 

Beschrijving

Deze training geeft een goede basis voor het vervolg van het programma. Daarnaast kun je deze training ook laten volgen door collega’s, zodat zij meer aware worden op het gebied van privacy. 

Na deze training heb je:

Deze training bestaat uit: