5 jaar AVG | Massaschadeclaims

blank

5 jaar AVG | Massaschadeclaims

De inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 heeft verschillende gevolgen met zich meegebracht. Met de AVG zijn er meer regels ontstaan waar je je aan moet houden, en dus ook meer regels die je kunt overtreden.

Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie

In combinatie met de inwerkingtreding van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) is dit een interessante ontwikkeling. Hiermee is het namelijk mogelijk om in collectieve actie schadevergoeding te vorderen naar aanleiding van een gebeurtenis waardoor een groep personen schade heeft geleden.

Op grond van de WAMCA kan schadevergoeding worden gevorderd als gevolg van allerlei soorten inbreuken, en dan zowel materiele als immateriële schade. Hieronder valt dus ook een inbreuk op privacyrechten uit de AVG.

Facebook, TikTok en GGD

Sinds de inwerkingtreding van de WAMCA in 2020 zijn er al verschillende procedures onder deze regeling gestart naar aanleiding van privacy-inbreuken. De bekendste lopende zaken op dit gebied zijn de zaken tegen Facebook, TikTok en de GGD.

De claims tegen Facebook en TikTok zien op het illegaal verzamelen en verhandelen van persoonsgegevens van gebruikers van de apps. Bij de GGD gaat het om een claim tegen de staat voor het illegaal handelen in persoonsgegevens door medewerkers van de GGD. Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens TikTok een boete opgelegd en staat de GGD onder verscherpt toezicht.

Aantrekkelijk voor consumenten

Het claimen van schadevergoeding onder de WAMCA is aantrekkelijk voor consumenten. Het enige wat ze hoeven te doen is zich aan te sluiten bij de stichting die voor hen gaat procederen. Zij hebben hierdoor zelf vaak weinig te verliezen en halen hier wellicht zelfs nog voordeel uit als de vordering wordt toegewezen.

Wat de gevolgen van deze nieuwe trend zullen zijn, is nog niet duidelijk. Dit zal afhangen van het succes van bovenstaande zaken. Als deze claims succesvol blijken, is het goed denkbaar dat andere (grote) technologiebedrijven of organisaties waarbij de verwerking van persoonsgegevens een grote rol speelt ook aan de beurt komen.

Een belangrijke vraag in deze context is echter of een privacyschending wel op geld te waarderen is. Want een vordering op grond van de WAMCA gaat immers over een schadevergoeding in geld.

Het Hof van Justitie heeft op 4 mei 2023 bepaald dat schadevergoeding inderdaad mogelijk is bij privacyschendingen, maar ook dat daar de normale regels voor gelden. Oftewel: er moet een schending zijn, er moet schade zijn en er moet een causaal verband zijn tussen beiden. De vraag is dan ook op welke wijze de rechter een inbreuk op privacy naar een bedrag zal waarderen.

Meer weten over de WAMCA? Of wil je advies over hoe je het beste een schadeclaim op basis van privacy-inbreuken kunt voorkomen? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat Privacycoaches
voor jou kan doen?

blank

Start typing and press Enter to search